Mobi
+
ansökan [²An:sö:kan] subst. visa film
(ansökan, ansökan, ansökningar)
(skriftlig) begäran
kërkesë
(lutje (me shkrim))
Exempel
  • lägga in en ansökan om lånparaqes një kërkesë për kredi
Sammansättningar
  • avskedsansökankërkesë për dorëheqje
  • låneansökankërkesë për kredi
avsked [²A:v$e:d] subst.
(avsked, avskedet, avsked, avskeden)
uppsägning av anställningsförhållande på grund av att en arbetstagare grovt åsidosatt sina förpliktelser mot arbetsgivaren
largim nga puna
(pushim nga puna)
Exempel
  • få avsked från ett arbetepushohem nga një punë
Sammansättningar
  • avskeds|ansökankërkesë për t'u larguar nga puna
benådning [benÅ:dni@] subst.
(benådning, benådningen, benådningar)
efterskänkande av straff
amnisti
(falje e përgjithshme)
Sammansättningar
  • benådnings|ansökanlutje (kërkesë) për falje
nåd [nå:d] subst.
(nåd, nåden)
befrielse från påföljd genom regeringsbeslut utdömd av domstol
falje ("edhe si shp. fet. për falje nga Zoti, indulgjencë")
(amnisti, falje e përgjithshme, lirim me vendim qeverie)
Sammansättningar
  • nåde|ansökankërkesë për falje
plats|ansökan [²plAt:san:sö:kan] subst.
(plats|ansökan, platsansökan, platsansökningar)
skriftlig ansökan till arbetsgivare om arbete
kërkesë për vend pune
(lutje me shkrim për punë)
stämning [²stEm:ni@] subst.
(stämning, stämningen, stämningar)
(skriftlig handling med) laga kallelse till domstol
fletëthirrje
(letërthirrje (për në gjyq))
Sammansättningar
  • stämnings|ansökanaktakuzë, aktpadi