Mobi
+
anrikar [²An:ri:kar] verb
(anrikar, anrikade, anrikat, anrika, anrikningen)
höja halten av ett ämne i (något); höja metallhalten hos (malm)
<A anrikar x>
pasuroj (një mineral)
(shtoj përqindjen minerale të një xeherori)
Exempel
  • anrikat uranuran i pasuruar (në përqindje)
Avledningar
  • anrikning anrikningenpasurimi (i metaleve)