Mobi
+
anpassnings|grupp [²An:pasni@sgrup:] subst.
(anpassnings|grupp, anpassningsgruppen, anpassningsgrupper)
enligt arbetsmiljölagen skall skyddskommittén på en arbetsplats arbeta för anpassning och rehabilitering av arbetshandikappade. Detta kan ske i en anpassningsgrupp
grup pune koordinues
(sipas Ligjit mbi Mbrojtjen e Ambientit të Punës, komiteti i mbrojtjes pranë çdo qendre pune, punon për përshtatjen dhe rehabilitimin e invalidëve në ambientin e punës. Një gjë e tillë mund të ndodhë në një grup pune koordinues.)