Mobi
+
anordnar [²An:å:r+dnar] verb
(anordnar, anordnade, anordnat, anordna, anordnandet)
ordna, organisera
<A anordnar x>
rregulloj
(organizoj)
Exempel
  • kursen anordnas på arbetstidkursi është rregulluar të zhvillohet gjatë kohës së punës
Avledningar
  • anordnande anordnandetrregullim, organizim