Mobi
+
anor [²A:nor] subst.
(anor)
(släkt)traditioner
prejardhje
(trashëgim, traditë)
Exempel
  • släkten har gamla anorfisi ka një traditë të lashtë
  • kyrkan har anor från 1200-taletkisha është trashëguar nga shekulli i XIII