Mobi
+
annorlunda [²An:or+lun:da] adj.
(annorlunda)
olik, ovanlig
ndrysh/ëm (i), -me (e)
(tjetërsoj, ndryshe)
Exempel
  • ett annorlunda samhällenjë shoqëri e ndryshme, një shoqëri tjetërsoj
  • förhållandena är helt annorlundamarrëdhëniet janë krejtësisht ndryshe
annorlunda [²An:or+lun:da] adv.
(annorlunda)
på annat sätt
ndryshe
(në mënyrë tjetër)
Exempel
  • kunde jag ha handlat annorlunda?a mund të kisha vepruar ndryshe?
  • annorlunda uttrycktme fjalë të tjera