Mobi
+
annan [²An:an] pron.
(annan, annat, andra)
inte den här; ytterligare, övrig
tjetër
(të tjerë, të tjera)
Exempel
 • med andra ordme fjalë të tjera
 • på andra hållnë vende të tjera
 • på andra sidan (om) husetnga ana tjetër e shtëpisë
 • den andre pojkendjali tjetër
 • gång efter annanherë pas here
 • en helt annan saknjë çështje tërësisht tjetër
 • bland annatpos të tjerash, midis të tjerash
 • om inte annat (så)në mos tjetër (atëherë)
 • hon är allt annat än snällajo mund të jetë ç'të dojë, por e sjellshme jo
 • nu ska det bli annat avtani e tutje do të jetë ndryshe
 • vi har ett och annat att prata omduhet të flasim për disa gjëra
Uttryck
 • å andra sidan ("däremot")nga ana tjetër
 • en och annan ("ett mindre antal") besökarendonjë vizitor ("një numër i vogël vizitorësh")
 • ett och annat ("lite av varje")ndonjë ("pak nga secila")