Mobi
+
annars [²An:ar+s] adv.
(annars)
i annat fall; för övrigt
përndryshe
(në të kundërt)
Exempel
  • skynda dig, annars missar vi tåget!nxito, përndryshe do të na ikë treni!