Mobi
+
annalkande [²An:al:kande] adj.
(annalkande)
som närmar sig
afërm (i), afërme (e) ("në kohë dhe hapësirë")
(dalluesh/ëm (i), -me (e), duksh/ëm (i), -me (e))
Exempel
  • en annalkande faranjë rrezik i afërt
annalkande [²An:al:kande] subst.
(annalkande, annalkandet)
närmande
afrim
Exempel
  • vara i annalkande ("närma sig")afrohem