Mobi
+
anmälning [²An:mä:lni@] subst.
(anmälning, anmälningen, anmälningar, anmälnings|blanketten, anmälnings|tiden)
rapport (till myndighet); meddelande (om deltagande)
Användning: mest i plural
kërkesë
(njoftim, lajmërim, regjistrim)
Exempel
  • vi har fått in många anmälningar till kursenkemi marrë shumë kërkesa për kursin
Sammansättningar
  • anmälnings|blankett anmälnings|blankettenformular aplikimi (për një kurs)
  • anmälnings|tid anmälnings|tidenafati i fundit i regjistrimit