Mobi
+
anmälan [²An:mä:lan] subst.
(anmälan, anmälan, anmälningar)
rapport (till myndighet); meddelande (om deltagande)
lajmërim
(denoncim, njoftim, kërkesë)
Exempel
 • skicka in (el. göra) en anmälan till polisenbëj një denoncim në polici, denoncoj (një rast) në polici, lajmëroj policinë
 • anmälan till tävlingen mottas på expeditionenkërkesa për të marrë pjesë në gara merret nga zyra e pranimeve
Sammansättningar
 • polisanmälandenoncim në polici
 • sjukanmälannjoftim se je i sëmurë
bok [bo:k] subst.
(bok, boken, böcker, bok|handeln)
tryckt skrift, volym, band
libër
Sammansättningar
 • barnboklibër fëmijësh
 • bok|handel bok|handelnshitore (dyqan) librash
 • bok|anmälanrecension, referat
 • bok|binderisipërmarrje për lidhje librash
 • bok|förlagshtëpi botuese
 • bok|kafékafené dhe librari
 • bok|klubbrreth letrar
 • bok|malkrimb librash, (fig.) mi librash, lexues i pasionuar
 • bok|marknadtreg librash
 • bok|märkeelement që shërben për të ruajtur adresa interneti
dödsbo|anmälan [²dÖt:sbo:anmä:lan] subst.
flyttnings|anmälan [²flYt:ni@sanmä:lan] subst.
(flyttnings|anmälan, flyttningsanmälan, flyttningsanmälningar)
obligatorisk anmälan som man måste göra när man flyttar till en annan adress
lajmërim në rast ndërrimi të vendbanimit
(ky lajmërim është i detyrueshëm për të gjithë ata që ndërrojnë vendbanim)
sjuk|anmälan [²$U:kan:mä:lan] subst.
(sjuk|anmälan, sjukanmälan, sjukanmälningar)
anmälan (till försäkringskassan) om att man är sjuk
paraqitje e sëmundjes
(njoftim i sigurimeve shoqërore në rast sëmundjeje)