Mobi
+
anledning [²An:le:dni@] subst.
(anledning, anledningen, anledningar)
skäl, orsak, grund
arsye
(shkak, motiv, bazë)
Exempel
  • med anledning avpër shkak të
  • av någon anledningpër ndonjë shkak, për ndonjë arsye
  • utan någon anledningpa asnjë shkak, pa asnjë arsye, kurrsesi, në asnjë rast (mënyrë)
  • du har all anledning att vara nöjdi ke të gjitha arsyet të jesh i kënaqur
  • det finns ingen anledning att oroa signuk ke asnjë arsye të shqetësohesh