Mobi
+
anlöper [²An:lö:per] verb
(anlöper, anlöpte, anlöpt, anlöp, anlöpa)
gå in i o. lägga till i hamn
<x anlöper y>
(hyn dhe ndalon në port (anija))
Exempel
  • båten anlöpte hamnen i Göteborganija hyri në portin e Gëteborgut