Mobi
+
ankommer [²An:kåm:er] verb
(ankommer, ankom, ankommit, ankom, ankomma)
nå fram (till en plats), anlända
<A/x ankommer + TID (till + PLATS)>
arrij ("për trenat, anijet etj. që mbërijnë sipas tabelës së orarit të përcaktuar")
(mbërrij, vij (në një vend))
Exempel
  • tåget ankommer 12.35treni mbërrin në orën 12.35
ankommer [²An:kåm:er] verb
(ankommer, ankom, ankommit, ankom, ankomma)
bero (på)
<det ankommer på A>
Användning: även lös sms
varem (nga)
Exempel
  • det ankommer på politikerna att ta ställningvaret nga politikanët të mbajnë qëndrim, u takon politikanëve të mbajnë qëndrim