Mobi
+
anknytnings|fall [²An:kny:tni@sfal:] subst.
(anknytnings|fall, anknytningsfallet, anknytningsfall, anknytningsfallen)
utländsk person som får bosätta sig permanent i Sverige därför att nära släkt el. make/maka finns i landet
rast bashkimi familjar
(kur një shtetas i huaj merr leje qëndrimi të përhershme në Suedi, pasi anëtarë të familjes së tij ose burri respektivisht gruaja, banojnë në Suedi)