Mobi
+
anknyter [²An:kny:ter] verb
(anknyter, anknöt, anknutit, anknyt, anknyta)
koppla samman, förbinda
<A anknyter x till y>
Användning: även lös sms
lidh, bashkoj
(bashkangjis)