Mobi
+
aning [²A:ni@] subst.
(aning, aningen, aningar)
liten mängd
(një) grimë
(cazë, sasi e vogël, (një) çikë)
Exempel
  • en aning pepparnjë grimë piper, një çikë piper
  • jag är en aning förkyldjam pakëz (ca) i ftohur
aning [²A:ni@] subst.
(aning, aningen, aningar)
föreställning; misstanke, förkänsla
ide
(mendim, nocion, parandjenjë)
Exempel
  • jag har ingen aning om vad det kostaras që e kam idenë se sa kushton kjo
  • onda aningarmendime ndjellakeqe
  • han har inte den blekaste aningai s'ka haber fare
Sammansättningar
  • föraningparandjenjë