Mobi
+
animalisk [animA:lisk] adj.
(animalisk, animaliskt, animaliska)
från djurriket, djur-
shtazor, -e
(nga bota shtazore (e kafshëve))
Exempel
  • animaliskt fettyndyrë shtazore
  • animalisk födaushqim për kafshët