Mobi
+
anhållande [²An:hål:ande] subst. jämför häktning
(anhållande, anhållandet, anhållanden, anhållandena)
provisoriskt frihetsberövande som kan användas om någon är misstänkt för ett brott och har gripits av polisen
arrestim, paraburgim
(heqje e përkohshme e lirisë së një personi, i cili dyshohet të ketë kryer një krim e që është kapur nga policia)