Mobi
+
anger [²An:je:r] verb
(anger, angav, angett, ange, angivaren)
anmäla (till polisen), sätta fast
<A anger B>
kallëzoj
(denoncoj)
Exempel
  • för att inte bli skjuten angav han sina kamraterpër të mos u pushkatuar ai kallëzoi shokët e vet
Avledningar
  • angivare angivareninformator, hafije, kallëzues
  • angiveridenoncim, kallëzim, informim