Mobi
+
angelägen [²An:jelä:gen] adj.
(angelägen, angeläget, angelägna)
ivrig, mån (om)
<angelägen (om x/att+INF)>
dëshiruar (i,e)
(etur (i,e))
Exempel
  • hon är angelägen om ett gott samarbeteajo është e dëshiruar të ketë një bashkëpunim të mirë
angelägen [²An:jelä:gen] adj.
(angelägen, angeläget, angelägna)
viktig
rëndësish/ëm (i), -me (e)
(ngutsh/ëm (i), -me (e), urgjent,-e)
Exempel
  • en angelägen fråganjë çështje e rëndësishme
  • det är angeläget att lösa konfliktenzgjidhja e konfliktit është me rëndësi