Mobi
+
anger [²An:je:r] verb
(anger, angav, angett, ange)
meddela, uppge
<A/x anger y/att + S>
deklaroj
(bëj të ditur, bëj të njohur)
Exempel
  • ange bruttolönen under innevarande årdeklaroj pagën bruto për këtë vit
  • det angivna beloppetshumë e deklaruar
  • han angav som skäl att han hade varit sjukai deklaroi si shkak se kishte qenë i sëmurë
anger [²An:je:r] verb
(anger, angav, angett, ange, angivaren)
anmäla (till polisen), sätta fast
<A anger B>
kallëzoj
(denoncoj)
Exempel
  • för att inte bli skjuten angav han sina kamraterpër të mos u pushkatuar ai kallëzoi shokët e vet
Avledningar
  • angivare angivareninformator, hafije, kallëzues
  • angiveridenoncim, kallëzim, informim