Mobi
+
angår [²An:gå:r] verb
(angår, angick, angått, angå)
gälla, röra, beträffa
<det/x angår A>
më përket
(ka lidhje me, më intereson)
Exempel
  • det angår mig intes'më përket mua
  • vad mig angår är saken utageradpërsa më përket mua, çështja është e zgjidhur