Mobi
+
anfang [anfA@:] subst.
(anfang, anfangen, anfanger)
större utsirad bokstav som inleder ett kapitel
(shkronja e parë, me të cilën fillon një kapitull)