Mobi
+
anfall [²An:fal:] subst.
(anfall, anfallet, anfall, anfallen, anfalls|kriget)
plötslig fientlig åtgärd, angrepp
sulm
(mësymje, vërsulje)
Exempel
 • gå till anfallhidhem në sulm
 • fientligt anfallsulm armiqësor
Sammansättningar
 • bombanfallsulm me bomba
 • anfalls|krig anfalls|krigetluftë agresive
anfall [²An:fal:] subst.
(anfall, anfallet, anfall, anfallen)
utbrott av sjukdom eller sinnesrörelse
goditje, krizë
(shpërthim i një sëmundjeje ose shqetësim psikik)
Exempel
 • få ett anfallpësoj një goditje
Sammansättningar
 • gallstensanfallkrizë e gurëve të tëmblit
 • raserianfalltërbim, furi
astma [²As:tma] subst.
(astma, astman, astma|anfallet)
allergisk sjukdom som yttrar sig i andningsbesvär
astmë
(shpirrë, gulçim, sëmundje alergjike që shfaqet me shqetësime në frymëmarrje)
Sammansättningar
 • astma|anfall astma|anfalletkrizë astme
epilepsi [epilepsI:] subst.
(epilepsi, epilepsien, epilepsi|anfallet)
en nervsjukdom med krampanfall
epilepsi
(sëmundje e rëndë nervore që shfaqet me kriza të herëpashershme e të papritura; sëmundje e tokës; punëherë)
Sammansättningar
 • epilepsi|anfall epilepsi|anfalletkrizë epileptike
gall|sten [²gAl:ste:n] subst.
(gall|sten, gallstenen, gallstens|anfallet)
sjukdom som innebär att det bildas stenar i gallblåsan
gur në tëmth
Sammansättningar
 • gallstens|anfall gallstens|anfalletkrizë e gurëve në tëmth
raseri [ra:serI:] subst.
(raseri, raseriet, raseri|anfallet)
våldsam ilska
zemërim ("si prapashtesë e fj. të përbëra edhe "mani, huq"")
(tërbim, furi, mëri, mllef)
Exempel
 • blint raserizemërim i verbër
Sammansättningar
 • blankettraserimani formularësh, burokratizëm i shfrenuar, formalitete të tepërta burokratike
 • raseri|anfall raseri|anfalletsulm i tërbuar