Mobi
+
anförtror [²An:för+tro:r] verb
(anförtror, anförtrodde, anförtrott, anförtro)
överlämna (i någons vård); med förtroende meddela
<A anförtror B x; A anförtror B att + S>
(i) besoj (diçka dikujt)
Exempel
  • hon anförtroddes chefspostenasaj iu besua posti i shefes