Mobi
+
anföring [²An:fö:ri@] subst.
(anföring, anföringen, anföringar)
(direkt) citat från någons tal
citim
(përsëritje në ligjëratë të drejtë e thënieve të dikujt (si provë në gjyq))
Sammansättningar
  • anförings|teckenthonjëza (shenjë pikësimi)