Mobi
+
andra [²An:dra] räkn.
(andra, andre)
på plats nummer 2
Användning: "andre" används om manliga personer
dytë (i,e)
Exempel
 • andra gångenherën e dytë
 • andra världskrigetLufta e Dytë Botërore
 • hamna på andra platsdal në vendin e dytë
Uttryck
 • komma i andra hand ("få stå tillbaka för något viktigare, få vänta")jam i dorës së dytë
 • hyra i andra hand ("hyra lägenhet av den som har förstahandskontrakt")qira e dorës së dytë ("huaj banesën nga ai që ka kontratën e parë")
andrahands|affär [²An:drahan:dsafä:r] subst.
(andrahands|affär, andrahandsaffären, andrahandsaffärer)
affär som säljer begagnade varor
shitore me mallra të përdorura
(dyqan ku shiten mallra të vjetra)
andrahands|lägenhet [²An:drahandslä:genhe:t] subst.
(andrahands|lägenhet, andrahandslägenheten, andrahandslägenheter)
lägenhet som man hyr i andra hand (dvs av en annan hyresgäst)
banesë me kontratë të dytë
andrahands|värde [²An:drahan:dsvä:r+de] subst.
(andrahands|värde, andrahandsvärdet, andrahandsvärden)
en varas värde när man säljer den begagnad
vlerë e dytë
Exempel
 • xxxx har ett bra andrahandsvärdexxxx-ja ka një vlerë të dytë pozitive
annan [²An:an] pron.
(annan, annat, andra)
inte den här; ytterligare, övrig
tjetër
(të tjerë, të tjera)
Exempel
 • med andra ordme fjalë të tjera
 • på andra hållnë vende të tjera
 • på andra sidan (om) husetnga ana tjetër e shtëpisë
 • den andre pojkendjali tjetër
 • gång efter annanherë pas here
 • en helt annan saknjë çështje tërësisht tjetër
 • bland annatpos të tjerash, midis të tjerash
 • om inte annat (så)në mos tjetër (atëherë)
 • hon är allt annat än snällajo mund të jetë ç'të dojë, por e sjellshme jo
 • nu ska det bli annat avtani e tutje do të jetë ndryshe
 • vi har ett och annat att prata omduhet të flasim për disa gjëra
Uttryck
 • å andra sidan ("däremot")nga ana tjetër
 • en och annan ("ett mindre antal") besökarendonjë vizitor ("një numër i vogël vizitorësh")
 • ett och annat ("lite av varje")ndonjë ("pak nga secila")