Mobi
+
andnings|organ [²An:dni@sårga:n] subst.
(andnings|organ, andningsorganet, andningsorgan, andningsorganen)
lungor
mushkëritë
(organet e frymëmarrjes)
Extra