Mobi
+
andning [²An:dni@] subst.
(andning, andningen, andnings|pausen)
andhämtning, respiration
frymëmarrje
Exempel
  • konstgjord andningfrymëmarrje artificiale
Sammansättningar
  • andnings|paus andnings|pausenpauzë gjatë frymëmarrjes
Avledningar
  • inandningthithje fryme
andnings|organ [²An:dni@sårga:n] subst.
(andnings|organ, andningsorganet, andningsorgan, andningsorganen)
lungor
mushkëritë
(organet e frymëmarrjes)
Extra
paus [pa+os] subst.
(paus, pausen, pauser, paus|fågeln)
uppehåll i en verksamhet
ndërprerje, pushim, pauzë
(pushim i shkurtër)
Exempel
  • göra en paus i arbetetbëj një ndërprerje në punë, bëj një pauzë në punë
Sammansättningar
  • rökpauspauzë për të pirë cigare
  • andningspauspauzë në frymëmarrje
  • vilopauspauzë pushimi
  • paus|fågel paus|fågelnsigël muzikore përgjatë pauzës mes dy materialeve të një programi radiofonik