Mobi
+
andels|lägenhet [²An:de:lslä:genhe:t] subst.
(andels|lägenhet, andelslägenheten, andelslägenheter)
ofta samägande i ett flerbostadshus utan att bostadsrättsförening bildas.
apartament në bashkëpronësi
(apartament me shumë pronarë)