Mobi
+
andel [²An:de:l] subst.
(andel, andelen, andelar)
del, bidrag
pjesë
(porcion, pjesëmarrje)
Exempel
  • kvinnornas andel av inkomsterna minskarzvogëlohet pjesë e të ardhurave të grave
Sammansättningar
  • procent|andelpjesë në përqindje
  • andels|husgodinë në bashkëpronësi