Mobi
+
andan [²An:dan] subst.
anda [²An:da] subst.
(anda, andan)
stämning, atmosfär
frymë, -a
(atmosferë)
Exempel
  • god andaatmosferë e mirë
Uttryck
  • ge upp andan ("dö")jap shpirt ("vdes")
  • med andan i halsen ("andfådd")me frymë në grykë, duke gulçuar, pa frymë
anda [²An:da] subst.
(anda, andan)
mening, avsikt
frymë
(në bazë të)
Exempel
  • i lagens andanë frymën e ligjit; në mbështetje të ligjit
  • i brottsbalkens andanë frymën e kodit penal, sipas kodit penal
framåtanda [²frAm:åtan:da] subst.
(framåtanda, framåtandan)
vilja, energi
hov
(energji, vrull, nismë)
Exempel
  • ha framåtandakam shpirt energjik
tids|anda [²tI:dsa:nda] subst.
(tids|anda, tidsandan)
stämningar o dyl under en viss tidsperiod
frymë e kohës