Mobi
+
analfabet [analfabE:t] subst.
(analfabet, analfabeten, analfabeter)
person som varken kan läsa eller skriva
analfabet