Mobi
+
amputerar [amputE:rar] verb
(amputerar, amputerade, amputerat, amputera, amputationen)
operera bort (t ex ett ben)
<A amputerar x (på B)>
amputoj
(pres një gjymtyrë (në mënyrë kirurgjikale))
Avledningar
  • amputation amputationenamputim, prerje (në kirurgji) e një gjymtyre