Mobi
+
ammunition [amuni$O:n] subst.
(ammunition, ammunitionen)
allt som behövs för att skjuta med eldvapen (kulor, krut etc)
municion