Mobi
+
amiral [amirA:l] subst.
(amiral, amiralen, amiraler)
(titel på) en hög sjöofficer
admiral