Mobi
+
amerikansk [amerikA:nsk] adj.
(amerikansk, amerikanskt, amerikanska)
som är från el. avser USA
amerikan, -e
(që është nga ose ka të bëjë me Amerikën)