Mobi
+
ambulerar [ambulE:rar] verb
(ambulerar, ambulerade, ambulerat, ambulera)
flytta, resa omkring
<x ambulerar>
endem ("zakon. për veprimtari që nuk janë të lëvizshme")
(bredh, shkoj nga një vend në një tjetër)