Mobi
+
ambulans [ambulAn:s (el. -A@:s)] subst.
(ambulans, ambulansen, ambulanser)
fordon som transporterar sjuka
autoambulancë
(veturë e ndihmës së shpejtë)
Extra