Mobi
+
altruist [altruIs:t] subst.
(altruist, altruisten, altruister, altruistiskt)
osjälvisk person
altruist
(njeri që është gati të sakrifikohet për të mirën e të tjerëve)
Avledningar
  • altruistisk altruistisktaltruist, -e