Mobi
+
alternativ [altär+natI:v (el. Al:-)] adj.
(alternativ, alternativt, alternativa)
som kan väljas istället för något annat
alternativ, -e
Exempel
  • ett alternativt förslagnjë propozim alternativ
alternativ [altär+natI:v] subst.
(alternativ, alternativet, alternativ, alternativen)
val mellan olika möjligheter; en av flera möjligheter
mundësi
(alternativë)
Exempel
  • välja mellan olika alternativzgjedh midis alternativave të ndryshme
  • vad finns det för alternativ till kärnkraft?çfarë alternative ekziston për energjinë bërthamore?
  • enda alternativet är att ge uppalternativa (mundësia) e vetme është të dorëzohemi