Mobi
+
alt [al:t] subst.
(alt, alten, altar)
kvinnlig (kör)stämma i lågt läge
alto
(zë i ulët e i thellë i grave në të kënduar)