Mobi
+
altare [²Al:tare] subst.
(altare, altaret, altaren, altarna, altar|tjänsten)
ett slags bord i en kyrka från vilket prästen leder gudstjänsten
altar
(një lloj tryeze në kishë, nga ku prifti drejton meshën)
Sammansättningar
  • högaltarealtar kryesor
  • altar|tjänst altar|tjänstenmeshë përpara altarit