Mobi
+
almanacka [²Al:manak:a] subst.
(almanacka, almanackan, almanackor)
lista över årets dagar; kalender
kalendar
Sammansättningar
  • väggalmanackakalendar muri
Extra