Mobi
+
alltiallo [²al:tiAl:o] subst.
(alltiallo)
person som utför alla slags tjänster åt någon
Variantform: allt i allo
njeri duarartë
(mjeshtër për gjithçka, njeri që i zë dora gjithçka)