Mobi
+
allsmäktig [²Al:smek:tig] adj.
(allsmäktig, allsmäktigt, allsmäktiga)
som har obegränsad makt
plotfuqish/ëm (i), -me (e)
Exempel
  • Gud Allsmäktigi plotfuqishmi Zot