Mobi
+
allmosa [²Al:mo:sa] subst.
(allmosa, allmosan, allmosor)
nådegåva till fattig människa
lëmoshë ("fig. "porcion i pamjaftueshëm"")
Exempel
  • han vill klara sig själv och inte leva på allmosorai dëshiron ta përballojë vetë jetën e jo të rrojë me lëmoshë (mëshirë)