Mobi
+
allmän|nyttig [²Al:menyt:ig] adj.
(allmän|nyttig, allmännyttigt, allmännyttiga)
nyttig el. förmånlig för allmänheten
me leverdi të përgjithshme
Exempel
  • allmännyttiga bostadsföretagndërmarrje strehimi me leverdi