Mobi
+
allmän [²Al:men:] adj.
(allmän, allmänt, allmänna)
som delas av el. gäller alla, generell
përditsh/ëm (i), -me (e)
(universal, -e, përbashkët (i,e))
Exempel
  • allmän försäkringsigurim i përgjithshëm
  • allmän kurs (i engelska)kurs i përgjithshëm (ang.)
  • allmän värnpliktdetyrimi i përgjithshëm ushtarak
  • den allmänna opinionenopinion i përgjithshëm, opinion publik
  • allmänna valzgjedhje të përgjithshme
  • allmänna (väderleks)utsikter för tisdagenparashikimi i përgjithshëm i motit për ditën e martë
  • av allmänt intresseme interes të përbashkët
Sammansättningar
  • allmän|läkaremjek i përgjithshëm
  • allmän|mänsklignjerëzor, -e, njerëzish/ëm (i), -me (e)
  • allmän|politiskme interes të përgjithshëm politik